تجربیات سفر

من حداقل از تجربیات سفرم آموختم که اگر کسی با اعتماد به نفس در راستای آرزوهایش قدم بردارد، و زندگی رو آنگونه که دوست دارد برای خود تصور کند، مطمئنم موفقیت‌های عجیب و غریب و پیش‌بینی نشده‌ای سرراهش قرار می‌گیرد.

4 سال پیش