باد نوبهاری

دم دمای صبح بود که تازه به خواب رفتم. تقریبن تمام شب رو با یک پشه دست و پنجه نرم…

9 ماه پیش